MESKEN GİRİŞİ

NEDEN PROFESYONEL YÖNETİM

Her yıl kat malikleri arasından seçilen ve değişen “Yönetici” sisteminde,Yönetici,kendi yönetim döneminde elde ettiği tecrübe ve bilgi birikimi bir sonraki “Yönetici” ye aktaramadığı için, yeni yönetici işi sıfırdan deneme yanılma metoduyla, hem zaman hem de maddi kayıplara neden olarak öğrenmek durumunda kalır.Amatör yönetici, ya teknik işlerden anlayıp bütçe yönetimini bilmemekte veya her ikisinden de anlayıp planlama veya insan kaynağını doğru kullanmayı başaramamakta, yahut sorun çözme yöntemlerinde çağdaş araç ve gereçleri kullanamamaktadır.Bu da gider ve aidatların yükselmesi,hizmetlerin aksaması ve huzurun bozulması anlamına gelir.İlk bakışta fark edilmeyen bu yönetsel aksaklıklar bütçede büyük emek, para, bilgi ve zaman kayıplarına yol açmaktadır. 
Günümüzde hemen her apartmanda yaşanan bu durum,  sorunlarla baş başa kalan kat maliklerini yeni ve daha gerçekçi bir yönetim anlayışını benimsemeye yönlendirmektedir. Böylesi bir sorunun çözümü ise;, yönetimin profesyonelleştirilmesi dir.Sanıyoruzki apartman ve site yönetimleri için “nereden nereye” ifadesinin kullanılması bugün için en doğru ifadelerden biridir. Apartman ve sitelerde ortak kararların alınması ve sorunların çözümü için ev sahipleri arasından seçilen ve genellikle emekli komşuların üstlendiği ‘yöneticilik’, artık profesyonel şirketler tarafından yerine getiriliyor.Sitelerin ve apartmanların büyümesiyle ortak kararların uygulanmasında problemlerle karşılaşılmasının yanı sıra özellikle aidatların düzenli alınamamasından kaynaklanan borçların birikmesi, yönetimde “profesyonel bir el”e duyulan ihtiyacı gözler önüne seriyor.

Bilgi ve Teklif Al